Privacy statement – Energie Consultancy Holland / Energy Consultancy Group / ECH

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Energie Consultancy Holland en de door contactaanvragen, evt. nieuwsbriefabonnees en downloads verstrekte persoonlijke informatie (hierna te noemen: Persoonsgegevens).

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Energie Consultancy Holland verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

 

Privacy statement voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.alpinewaterontharder.nl en/of de daaraan  gekoppelde cq. gelieerde sites bezoekt.

1. Beheer
www.alpinewaterontharder.nl en/of de daaraan gekoppelde sites staan onder beheer van Energie Consultancy Holland. De contactgegevens zijn te vinden op www.waterontharder.info.  Alpinewaterontharder.nl is een handelsnaam van Energie Consultancy Holland –  leverancier van oa. Alpine® – hét waterontharder alternatief.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens, zoals oa. gebruikt door Google Analytics, die voortkomen uit één of meer bezoeken aan onze website(s) worden door Google permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Andere (persoons/bedrijfs) gegevens voor het aangaan van informatie gerelateerde aanvragen worden oa. om serviceredenen 7 jaren door ons gearchiveerd teneinde u in de toekomst zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn en te blijven.
2b Energie Consultancy Holland zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, verkregen via de websites.
Energie Consultancy Holland kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin uw NAW-gegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan Energie Consultancy Holland denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle en informatieve waterontharder alternatief website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Energie Consultancy Holland maakt gebruik of kan gebruik maken van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Energie Consultancy Holland de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy statement terecht bij Energie Consultancy Holland. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy statement.

5. Disclaimer
Energie Consultancy Holland is gerechtigd de inhoud van de Privacy statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de waterontharder alternatief website is daarvoor afdoende.

 

Privacy statement voor Klanten is een aanvulling op bovengenoemde Privacy statement voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst op websites welke gelieerd zijn aan Energie Consultancy Holland.
1. Gegevens die door de klant verstrekt worden.
Energie Consultancy Holland kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken en afwikkelen van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel / opnieuw) onder de aandacht brengen van een product, tip, aanbieding of handigheid etc., waarvan Energie Consultancy Holland denkt dat het kan bijdragen tot een meer informatieve en succesvolle website en product gerelateerde informatie voor de (aspirant) klant.
1d. Communicatie aangaande reeds bestelde of nog te leveren goederen.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Energie Consultancy Holland zijn verstrekt zullen nooit zonder toestemming aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Energie Consultancy Holland verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Energie Consultancy Holland kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Energie Consultancy Holland voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

5. Aanpassingen inzake Europese ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming
U kunt via deze link ons privacy statement inzien: privacy_statement_ECH-Group